Thiết kế website

Thiet ke website Nấng cấp website

Tin tức

Nghiệm thu Phòng sạch

24/07/2013 17:07


Khi tiến hành nghiệm thu phòng sạch. Cần phải kiểm tra các chỉ tiêu sau:
1. Độ sạch theo yêu cầu ban đầu (class 100,000 10,000, D hay C..vv). cách kiểm tra bằng máy đo hạt bụi. Vi dụ: Lấy 1 ft3 có nếu quá số 100,000 hạt bụi 0.5 micron/ft3 thì phòng sạch không đạt =<class 100,000 hạt bụi/ft3

2. Kiểm tra tính nguyên vẹn của lọc HEPA & ULPA sau khi lắp (integrity test). Phải có máy tạo hạt bụi từ 0.1-0.5 micron. Người test phải có chứng chỉ. Đây là phần quan trọng nhất vì lọc HEPA là trái tim của phòng sạch. Trong trường hợp HEPA rách, thủng đôi khi class phòng sạch vẫn đạt. Nhưng khi chạy 1-2 tháng thì bụi mới xuất hiện. Trong tiêu chuẩn Châu Âu EN 1822 có 2 giá trị Overall & local value efficiency. (overall là hiệu suất tổng thể theo tiêu chuẩn lọc. penentration local value là độ lọt (penentration) tại từng vị trí màng lọc giá trị lọt của local cho phép gấp 5 lần giá trị overall tùy theo cấp lọc bác nên xem cấp độ lọc HEPA& UPLA theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 1822. Máy tạo hạt bụi này rất đắt khoảng trên 30,000 USD. Tại VN 95% nhà thầu M&E chưa mua máy này. Hiện tại mình được biết là chố Anh Tâm cty Nam Xuân Phong có. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các nhà thầu M&E nếu làm các công trình yêu cầu đúng chuẩn. (ví dụ: Stada, Intel, Sanofi, các công trình cty của NHật Bản...)

3. Kiểm tra tốc độ gió theo yêu cầu. (đặc biệt đối với một số phòng yêu cầu dòng lamilar flow hay unidirectional flow). Trong bệnh viện phòng đại phẫu thì 0.25-0.3m/s là tốt, đối với dòng thẳng thì 0.5m/s+ sai số 10%). Tốc độ gió cao sẽ gây phát sinh bụi trong phòng sạch.

4. Chiều đi của hướng gió (lấy máy tạo khói để test)

5. Chênh áp phòng theo yêu cầu phòng sạch (15Pa, 30 Pa, 45 hay 60 Pa) cho toàn bộ các phòng để tránh nhiểm chéo

6. Nhiệt độ, độ ẩm của phòng.

7. Các góc bo tròn , pass box, air shower, miệng hồi hay thải bỏ tuy .

8. Sơn nền và tường (epoxy hay thứ khác..)..vvv


9. có thể Bag in bag out nếu là phòng sạch nhiềm. lúc đó áp suất phòng phải âm (-15Pa, -30 Pa ..)


10. Các thiết bị M&E, hóa chất khác theo yêu cầu của phòng sạch và tùy vào từng lĩnh vực