Thiết kế website

Thiet ke website Nấng cấp website

Công trình dự án tiêu biểu

Thiết kế lắp đặt phòng sạch cho dây chuyền sản xuất thuốc tiêm và thuốc nhỏ mắt mắt đạt tiêu chuẩn GMP - WHO

Giá: Liên hệ

Chia sẻ: Bookmark and Share

    Lắp đặt dây chuyền sản xuất Vắc Xin cúm 
 

Nhà Máy sản Xuất Vắc Xin

Nhà Máy sản Xuất Vắc Xin

Bo Góc Tường Baner

Bo Góc Tường Baner


Khóa Khí Liên Động Điện

Khóa Khí Liên Động Điện


Hành Lang

Hàng Lang


Hệ Thống Ống Gió

ong gio


Vị trí HEPA hút chân tường

Vị trí HEPA hút chân tường


 

 

Vị trí HEPA cấp gió vào phòng

Vị trí HEPA cấp gió vào phòng


Kiểm tra độ hút khí ra khỏi phòng

Kiểm tra độ hút khí ra khỏi phòng


Hộp chuyến mẫu

Hộp chuyến mẫu


Hộp chuyển mẫu có ô kính quan sát

Hộp chuyển mẫu có ô kính quan sát


Phòng nhận trứng ấp

Phòng nhận trứng ấp


Kho lạnh

Kho lạnh


 

 

 

 

Dây chuyền sản xuất thuốc nhỏ mắt nhà máy GMP - WHO 
 
Nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP-WHOHệ thống ống gió treo trần được bọc bảo ôn chuyên dụng

Cửa từ khóa khí liên động điệnHành langHệ thống các ChillerTủ điều khiển trung tâmPhòng khóa khí


 
Nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP-WHOHệ thống ống gió treo trần được bọc bảo ôn chuyên dụng

Cửa từ khóa khí liên động điệnHành langHệ thống các ChillerTủ điều khiển trung tâmPhòng khóa khí


Dây chuyền sản xuất thuốc nhỏ mắt nhà máy GMP - WHO 
 
Nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP-WHOHệ thống ống gió treo trần được bọc bảo ôn chuyên dụng

Cửa từ khóa khí liên động điệnHành langHệ thống các ChillerTủ điều khiển trung tâmPhòng khóa khí


 
Nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP-WHOHệ thống ống gió treo trần được bọc bảo ôn chuyên dụng

Cửa từ khóa khí liên động điệnHành langHệ thống các ChillerTủ điều khiển trung tâmPhòng khóa khí


Dây chuyền sản xuất thuốc nhỏ mắt nhà máy GMP - WHO 
 
Nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP-WHOHệ thống ống gió treo trần được bọc bảo ôn chuyên dụng

Cửa từ khóa khí liên động điệnHành langHệ thống các ChillerTủ điều khiển trung tâmPhòng khóa khí


Dây chuyền sản xuất thuốc nhỏ mắt nhà máy GMP - WHO 
 
Nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP-WHOHệ thống ống gió treo trần được bọc bảo ôn chuyên dụng

Cửa từ khóa khí liên động điệnHành langHệ thống các ChillerTủ điều khiển trung tâmPhòng khóa khí


Dây chuyền sản xuất thuốc nhỏ mắt nhà máy GMP - WHO 
 
Nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP-WHOHệ thống ống gió treo trần được bọc bảo ôn chuyên dụng

Cửa từ khóa khí liên động điệnHành langHệ thống các ChillerTủ điều khiển trung tâmPhòng khóa khí

 
Nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP-WHOHệ thống ống gió treo trần được bọc bảo ôn chuyên dụng

Cửa từ khóa khí liên động điệnHành langHệ thống các ChillerTủ điều khiển trung tâmPhòng khóa khí 
Nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP-WHO

Hệ thống ống gió treo trần được bọc bảo ôn chuyên dụng

Cửa từ khóa khí liên động điệnHành lang
Hệ thống các Chiller

Tủ điều khiển trung tâm

Phòng khóa khí

Công trình